Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn-czw. 9:00 - 18:00, pt. 9:00 - 17:00 |   (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

TAX FREE 2022

 

 

logo tax tree

Czym jest system TAX FREE?

         Zwrot podatku VAT dla podróżnych to możliwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego

        przy zakupie towarów w Polsce przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania w UE.

 

 

Jak działa system TAX FREE?

 

 

1. Kupujesz

Kupuj w punktach sprzedaży oznaczonych logo TAX FREE. Pamiętaj, że prawo do zwrotu VAT nabywasz przy zakupie towarów za min. 200 zł u jednego sprzedawcy.

 

2. Sprzedawca rejestruje TAX FREE

Zgłoś sprzedawcy chęć skorzystania z TAX FREE.

Wybierz sposób zwrotu podatku (bezgotówkowy, gotówkowy). Wybierz formę dokumentu TAX FREE:

 • elektroniczna wersja na Twój e-mail, np. w formacie pdf,
 • wydruk.

Twój dokument TAX FREE jest przekazywany na granicę.

 

3. Wywozisz za granicę

ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ CZY POSIADASZ:

 • dokument elektroniczny na urządzeniu mobilnym lub
 • wydrukowany dokument TAX FREE oraz
 • wszystkie zakupione towary ujęte w dokumencie TAX FREE – jeżeli NIE – zgłoś to na granicy.

NA GRANICY:

 • pokaż funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej swoje dokumenty TAX FREE (wydrukowane lub na urządzeniu mobilnym),
 • poinformuj, których towarów brakuje,
 • przedstaw wywożony towar (na żądanie),
 • system TAX FREE wygeneruje elektroniczne potwierdzenie wywozu dla wszystkich okazanych dokumentów TAX FREE,
 • na żądanie otrzymasz pieczęć POLSKA – CŁO na wydrukowanych dokumentach TAX FREE.

WAŻNE:

 • Dokumenty TAX FREE wystawione w innym państwie członkowskim zostaną zarejestrowane w systemie TAX FREE. Potwierdzeniem wywozu towarów w tym przypadku będzie odcisk pieczęci POLSKA – CŁO.
 • Jeżeli opuszczasz terytorium Unii Europejskiej z terenu innego państwa członkowskiego niż Polska musisz posiadać papierowe dokumenty TAX FREE. Na nich będzie potwierdzony wywóz towarów zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

 

4. Otrzymujesz zwrot podatku VAT

 • korzystaj z bezgotówkowej formy zwrotu podatku,
 • gotówkę musisz odebrać u sprzedawcy osobiście,
 • pamiętaj, nie możesz zmienić raz wybranej formy zwrotu podatku

Wystawiane dokumenty TAX FREE są w formie elektroniczne.

 

 

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy po 1 stycznia 2022 r. otrzymam od sprzedawcy papierowy dokument TAX FREE?

Po 1 stycznia 2022 r. sprzedawca nie ma obowiązku wydawania dokumentu TAX FREE w formie papierowej. Jeżeli poinformujesz sprzedawcę, że chcesz otrzymać dokument TAX FREE w formie papierowej, to otrzymasz wydrukowany elektroniczny dokument TAX FREE. Pamiętaj: papierowy wydruk dokumentu TAX FREE będzie ci potrzebny jeżeli towary zakupione

w systemie TAX FREE w Polsce zamierzasz wywieźć z Unii Europejskiej przez przejście graniczne innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż Polska. To na tym wydrukowanym dokumencie TAX FREE otrzymasz na granicy potwierdzenie wywozu towarów z terytorium UE.

2. W jaki sposób uzyskam na granicy potwierdzenie wywozu towarów, gdy będę miał dokument TAX FREE tylko w formie elektronicznej?

Stosowane obecnie potwierdzanie wywozu towarów przez podróżnych za granicę za pomocą pieczęci przystawianej przez celnika na papierowym dokumencie TAX FREE, od 1 stycznia 2022 r. zostanie zastąpione elektronicznym potwierdzeniem wywozu towarów. Jeżeli towary zakupione w Polsce, wywieziesz z terytorium Unii Europejskiej przez polskie przejście graniczne, to sprzedawca elektronicznie – w systemie TAX FREE – otrzyma informację o potwierdzeniu przez polskie służby celne wywozu tych towarów.

Potwierdzenie wywozu na wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE będzie dokonywane przez urząd celno-skarbowy na żądanie podróżnego pieczęcią „Polska-Cło". Potwierdzenie na wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE, bez elektronicznego potwierdzenia w systemie TAX FREE nie będzie uprawniało podróżnego do otrzymania zwrotu podatku.

3. Czy w przypadku, gdy mam otrzymać zwrot VAT w formie bezgotówkowej np. zwrot podatku na rachunek bankowy lub na kartę płatniczą, muszę osobiście dostarczyć sprzedawcy dokument TAX FREE z potwierdzeniem wywozu towarów z terytorium Unii Europejskiej?

Jeżeli zakupiony w Polsce towar wywieziesz z terytorium Unii Europejskiej przez polskie przejście graniczne, to sprzedawca otrzyma elektroniczne potwierdzenie, że towary zostały wywiezione, i na tej podstawie zwróci ci podatek w bezgotówkowej formie, jaką wybrałeś w momencie zakupu towarów i wystawiania dokumentu TAX FREE, czyli na twój numer rachunku bankowego, który podałeś sprzedawcy lub na twoją kartę płatniczą, której numer podałeś sprzedawcy. W takim przypadku nie musisz osobiście dostarczać sprzedawcy dokument TAX FREE z potwierdzeniem wywozu towarów, wszystko odbywa się elektronicznie, a wybór bezgotówkowej formy zwrotu VAT dodatkowo skraca czas, w którym otrzymasz zwrot podatku.

---------------------------------------------------

 

logo tax tree

TAX REFUND 

         

 

1. You buy

in points marked with TAX FREE logo for min. PLN 200

 

2. The seller registers the TAX FREE document

choose the way of tax refund; you may ask for a printout of the document; electronic documents are sent to the border

 

3. You export abroad

after clearance, the system generates an electronic confirmation of export; on request you will receivethe stamp POLSKA – CŁO (POLAND – CUSTOMS)

 

4. You receive a VAT refund

cash or non-cash, according to the chosen form of refund

 

T&C FOR TOURIST

TOURIST

TOURIST is a natural person who has no permanent residence on the territory of the European Union. TOURIST is entitled to the refund of VAT paid on goods purchased on the territory of the Republic of Poland or another Member State, then exported untouched from the European Union in TOURIST’S personal luggage – Art. 126, par. 1 of the Act on tax on goods and services of 11 March 2004, - (Dz. U. 2020.106).

Step 1 Purchase of goods

Purchase of goods in the TAX FREE system can only be done in shops labeled with the following sign - Art. 127 par. 4 item 3 of the Act):

In such a shop SELLER shall provide the tourist with written information on the principles on tax refund in four languages: Polish, English, German and Russian - Art. 127 par. 4 item. 2 of the Act).

TOURIST who has purchased the goods on the territory of Poland is entitled to receive a TAX FREE document which lists all the goods purchased. The document should be attached with the cash register receipt. In accordance with the provisions, refund of VAT is reserved for all goods purchased in the country with the exception of engine fuels - Art. 126, par. 3 of the Act. The minimum amount of the total value of purchases including taxes on goods and services for which the tourist may claim a tax refund on goods and services paid on the purchase of the goods is 200 zł - (Dz.U. 2017. 1248).

Step 2 eService - Tax Free electronic notification

In order to provide better service for TOURISTS exporting goods and using TAX FREE documents, in 2012 Polish Customs Service introduced the possibility of prior notification to the "VAT Refund for Tourists" system. This solution is applied only within the border crossings located on Polish territory. Using a special form, TOURISTS can on his own declare previously purchased and exported goods, which will significantly reduce the processing time of such notification. Description of the procedure and the virtual declaration form of TAX FREE documents are available at www.granica.gov.pl in the TAX FREE section.

Step 3 Export of goods

Purchased goods must be exported from the European Union territory no later than on the last day of the third month following the month in which the purchase was made – Art. 128, par. 1 of the Act. Export of goods should take place through the border crossing (road, railway, airport or sea) located in any Member State. At the border crossing the competent CUSTOMS OFFICE shall confirm on the TAX FREE document the export of goods from the European Union territory. TOURIST should report exported goods to customs officer in order to confirm the export and submit a TAX FREE document along with a passport or other document confirming the identity - art. 128, par. 3 of the Act. If not all of the goods listed in the TAX FREE document are exported it is absolutely required to inform the customs officer about the missing goods before customs clearance begins. After verification of compliance of data included in the TAX FREE document with the identity document, customs officer may examine goods before confirming the export. In case of inconsistencies between the declared goods and the goods actually exported (eg, missing of goods) TOURIST will be subject to criminal liability.

When TOURIST left the territory of the European Union through the border crossing located in the territory of a Member State other than that of the Republic of Poland (eg LITHUANIA), tax refund is granted if the TAX FREE document has been endorsed by the customs office through which the goods were actually exported from the territory of the European Union (in this case - Lithuanian customs authority) - Art. 128, par. 5 of the Act. It is important to note that there is no specific, universal way of confirming TAX FREE documents submitted to the customs authorities that are legally binding in all EU Member States. How to confirm the export of goods on TAX FREE documents and the types of stamps and official seals are specified in the internal regulations of the Member States (according to Directive 2006/112/EC the specimens of the stamps that are use to confirm TAX FREE documents are submitted to the Commission by the Member State). For example, "VAT REFUND" stamp and official seal "Poland - Duty" are use to confirm on TAX FREE documents the export of goods from the European Union territory through the border crossings located in the territory of the Republic of Poland. Specimen stamp is set out in Annex 2 of the Regulation of the Minister of Finance dated 28 March 2011 (Dz.U. 2018 poz. 521). Specimen of the stamp "Poland - Duty" is defined in § 2 (Dz. U. 2019. 2426).

Step 4 VAT refund

Tax may be refunded by the SELLER in the shop where goods were purchased or by an economic operator who provides the tax refund service (agent). VAT is returned in Polish Zloty (PLN) as cash, the transfer order, check or credit card - Art. 127, par. 5 of the Act. Seller and agent are entitled to charge the TOURIST with the commission on the amount of refunded tax - art. 128 par. 128 item 6 of the Act.

It should be emphasized that the SELLER, as opposed to an agent, is entitled to tax refund only if he was the seller of goods. To obtain a refund of VAT, TOURIST must provide SELLER with the document confirming exportation of goods outside the European Union not later than before the expiry of 10 months from the end of the month in which the goods were supplied - Art. 129, par. 2 of the Act.

 

---------------------------------------------------

 

 

 

logo tax tree

TAX FREE

         

 

1. Купуєте

в  торгових точках, позначених  логотипом TAX FREE на суму щонайменше 200 зл.

 

2. Продавець  реєструєдокумент TAX FREE

виберіть  спосіб повернення податку; Ви  можете попросити роздрукувати  документ; електронна  форма документа потрапляє на кордон

 

3. Ви вивозите  за кордон

після митного оформлення система TAX FREE створить електронне підтвердження вивезення; за запитом Ви  отримаєте штамп POLSKA – CŁO (ПОЛЬЩА – МИТО)

 

4. Ви отримуєте відшкодування  ПДВ

готівкою або в безготівковій формі віповідно  до обраного Вами способу відшкодування

 

Кроки ПОДОРОЖУЮЧОГО

ПОДОРОЖУЮЧИЙ

ПОДОРОЖУЮЧИЙ – це особа фізична, яка не має постійного місця проживання на території Євросоюзу. ПОДОРОЖУЮЧИЙ має право на повернення податку ПДВ, який він заплатив у зв’язку з придбанням товарів на території РП або іншої держави – члена, які були вивезені в незміненому вигляді за межі території Євросоюзу в особистому багажі цього ПОДОРОЖУЮЧОГО – ст. 126 абз. 1 закону від 11 березня 2004 р. про податок на товари та послуги Урядовий Вісник - (tekst jednolity Dz. U. 2020.106 z późniejszymi zmianami).

Крок 1. Придбання товару

Придбати товар в системі TAX FREE можна тільки в торгівельних пунктах, які позначені нищевказаним знаком – ст. 127 абз. 4 пкт 3 закону:

В такому магазині ПРОДАВЕЦЬ має обов’язок забезпечити ПОДОРОЖУЮЧОМУ письмову інформацію щодо принципів повернення податку у чотирьох мовах: польській, англійській, німецькій та російській - ст. 127 абз. 4 пкт 2 закону.

ПОДОРОЖУЮЧИЙ, який придбав в ПРОДАВЦЯ товар на території РП, має право отримати документ TAX FREE, в якому будуть перераховані всі придбані товари. Документ TAX FREE має бути виписаним в день продажу товарів. До документу повинен бути прикріпленим чек з реєструючої каси. Стосовно до положень, право на повернення заплаченого податку ПДВ надається від всіх товарів придбаних на території держави за винятком двигунного палива – ст. 126 абз. 3 закону. Мінімальна загальна вартість придбаних товарів включно з податком на товари та послуги, за якої ПОДОРОЖУЮЧИЙ може вимагати повернення податку на товари та послуги, заплаченого у зв’язку з придбанням ним товарів, становить 200 польськіх злотих – (Dz.U. 2017. 1248).

Крок 2. еПослуга – електронне декларування Tax Free

Митна служба РП, дбаючи про покращення швидкості обслуговування ПОДОРОЖУЮЧИХ, які вивозять товари з використанням документів Tax Free, від 2012р. ввела можливість попереднього декларування їх в Інформатичній ситемі «Повернення ПДВ Подорoжуючим». Це рішення, що діє тільки в межах пунктів пропуску через кордон, розташованих на території Республіки Польща. ПОДОРОЖУЮЧИЙ, користуючись спеціальним формуляром, може самостійно заявити попередньо придбані товари, які вивозяться, що значно вплине на скорочення часу обслуговування такої декларації. Опис поведінки та віртуальний формуляр для реєстрації документів TAX FREE ПОДОРОЖУЮЧИМ доступний на сайті www.granica.gov.pl в закладці TAX FREE.

Крок 3. Вивезення товару

Придбаний товар ПОДОРОЖУЮЧИЙ повинен вивезти за межі Євросоюзу не пізніше ніж в останній день третього місяця, що наступає після місяця, коли він придбав товар – ст. 128 абз. 1 закону. Вивезення товару повинно відбуватися через пункт пропуску через кордон (автомобільний, залізничний, аеропорт, для морського сполучення) розташований на території будь-якої держави- члена. В пункті пропуску відповідне МИТНЕ УПРАВЛІННЯ підтвердить факт вивезення товарів на документі TAX FREE з території Євросоюзу. З метою підтвердження вивезення ПОДРОРЖУЮЧИЙ повинен пред’явити товар, що вивозиться, працівнику митниці а також пред’явити документ TAX FREE разом з закордонним паспортом або іншим ідентифікаційним документом ПОДОРОЖУЮЧОГО – ст. 128 абз. 3 закону. В разі коли ПОДРОРЖУЮЧИЙ вивозить не всі товарні позиції, вказані в документі TAX FREE, він безумовно зобов’язаний поінформувати працівника митниці про відсутні товари перед початком митного оформлення. Працівник митниці після звірення даних, що стосуються ПОДОРОЖУЮЧОГО, наявних в документі TAX FREE, з даними з ідентифікаційного документу, може, перед підтвердженням вивозу провести митний контроль товару, що вивозиться. В разі виявлення невідповідності між заявленим товаром і товаром, який фактично вивозиться (напр. відсутність товару), ПОДОРОЖУЮЧИЙ підлягатиме кримінальній відповідальності.

В разі коли ПОДОРОЖУЮЧИЙ виїхав з території Європсоюзу через пункт пропуску через кордон розташований на території держави – члена іншої ніж територія Республіки Польща (нп. Литва), право на повернення податку надається, якщо документ TAX FREE був підтвердженний митним управлінням, через який товари реально були вивезені з території Євросоюзу (в тому випадку - литовським митним органом) – ст. 128 абз. 5 закону. При тому слід пам’ятати, що не має визначеного, універсального способу підтвердження документів TAX FREE, які пред’являються митним органам, який був би обов’язковим у всіх державах - членах ЄС. Способи підтвердження вивозу товарів із застосуванням документів TAX FREE а також види використовуваних штампів і печатей унормовані у внутрішніх положеннях окремих держав - членів (згідно з Директивою 2006/112/ЄC Ради зразки печатей, які використовуються для підтвердження документів TAX FREE, передаються Комісії окремими державами - членами). Наприклад для підтвердження вивезення з території Євросоюзу товарів з використанням документів TAX FREE через пункти пропуску через кордон розташовані на теритарії РП використовується штамп „VAT-ZWROT” та печать „Polska – Clo“. Зразок штампу визначено додатком № 2 до Розпорядження Міністра Фінансів від 28 березня 2011 р. (Dz.U. 2018 poz. 521). Натомість зразок печаті „Polska – Clo” визначено в § 2 (Dz. U. 2019. 2426).

Крок 4. Повернення податку ПДВ

Податок ПОДОРОЖУЮЧОМУ може бути поверненим ПРОДАВЦЕМ у торговому пункті, в якому було придбано товар або економічним суб’єктом, який свідчить послугу повернення податку (посередник). Повернення податку ПДВ відбувається в польськіх злотих (PLN) і може відбуватися у вигляді готівкової виплати, доручення перерахування, розрахункового чеку або платіжної картки - ст. 127 абз. 5 закону. Продавець та посередник мають право взяти від МАНДРІВНИКА комісійні від суми податку, яку повертається - ст. 128 абз. 6 закону.

Слід зазначити, що ПРОДАВЕЦЬ, на відміну від посередника, має право повернути податок виключно на товари, які він продав ПОДОРОЖУЮЧОМУ. Щоб отримати повернення заплаченого податку ПДВ ПОДОРОЖУЮЧИЙ повинен надати ПРОДАВЦЕВІ документ підтверджуючий вивезення товару за межі території Євросоюзу не пізніше ніж на протязі 10 місяців, рахуючи з кінця місяця, в якому реалізовано постачання – ст. 129 абз. 2 закону.

 

---------------------------------------------------

 

 

 

logo tax tree

TAX FREE

         

 

1. Вы покупаете

в  пунктках, отмеченных логотипом  TAX FREE на  сумму мин. 200 зл.

 

2. Продавец регистрирует документ TAX FREE

выберите  способ возврата  налога; Вы можете запросить распечатку документа; электронные документы

 

3. Вы вывозите  за границу

после  оформления система  TAX FREE сгенерует электронное подтверждение вывоза; по запросу Вы получите штамп POLSKA – CŁO

 

4. Вы получаете возмещение  НДС

наличными или безналичным способом – в зависимости от выбранной формы возврата (ПОЛЬША – ТАМОЖНЯ) идут на границу

 

Шаги ПУТЕШЕСТВЕННИКA

ПУТЕШЕСТВЕННИК

ПУТЕШЕСТВЕННИК это физическое лицо, которое не имеет постоянного местожительства на территории Европейского Союза. ПУТЕШЕСТВЕННИК имеет право на возмещение НДС, уплаченных при приобретении товаров на территории Республики Польша или другого государства-члена, которые затем были экспортированы неповрежденными из Европейского Союза в личном багаже этого ПУТЕШЕСТВЕННИКА - ст. 126 пункт 1 Закона от 11 марта 2004 г. о налоге на товары и услуги, - (tekst jednolity Dz. U. 2020.106 z późniejszymi zmianami).

Шаг 1. Закупка товара

Приобрести товары в системе TAX FREE можно только в местах розничной торговли обозначенных нижеуказанным знаком - ст. 127, раздел 4, пункт 3 Закона):

В этом магазине ПРОДАВЕЦ обязан предоставить ПУТЕШЕСТВЕННИКУ письменную ннформацию о Правилах возврата налога на четырех языках: польском, английском, немецком и русском - ст. 127, раздел 4, пункт 2 Закона).

ПУТЕШЕСТВЕННИК, который приобрел у ПРОДАВЦА товары на территории Республики Польша имеет право на получение документа TAX FREE, в котором будут указаны все приобретенные товары. Этот документ должен быть прикреплен к кассовому чеку. В соответствии с законом право на возмещение НДС принадлежит на все товары, закупленные на территории странe, за исключением моторных топлив - ст. 126, пункт 3 Закона. Минимальная общая стоимость покупок, включая налоги на товары и услуги, от которой ПУТЕШЕСТВЕННИК может требовать возврата налогов на товары и услуги уплаченные при приобретении товаров, составляет 200 злотых - (Dz.U. 2017. 1248).

Шаг 2. электронные услуги - электронные уведомления Tax Free

Польская таможенная служба заботясь об ускорении обслуги ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ экспортирующих товары с использованием документов TAX FREE, в 2012 году ввела возможность их предварительного заявления в системе "Возврат НДС для путешественников". Это решение применяется только в пунктах пересечения границы расположеных на территории Польши. ПУТЕШЕСТВЕННИК с помощью специальной формы может самостоятельно заявить о ранее приобретенных и экспортируемых товарах, что существенно влияет на сокращение времени обслуги этого заявления. Описание процедуры и виртуальная форма заявления TAX FREE для ПУТЕШЕСТВЕННИКА доступны на сайте www.granica.gov.pl в разделе НАЛОГ.

Шаг 3. экспорт товаров

Приобретенные товары должны быть вывезены ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ из Европейского Союза не позднее, чем в последний день третьего месяца, следующего за месяцем, в котором он осуществил данную покупку - ст. 128 пункт 1 Закона. Экспорт товаров должен быть осуществлен через пограничный переход (автомобильный, железнодорожный, аэропорт или морской), расположенный в любом государстве-члене ЕС. При пересечении границы компетентный таможенный орган подтвердит вывоз товаров из ЕС на документе TAX FREE. Чтобы подтвердить вывоз товаров ПУТЕШЕСТВЕННИК должен заявить экспортируемый товар таможеннику и представить документ TAX FREE, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность ПУТЕШЕСТВЕННИКА – 128, пункт 3 Закона. В случае, если ПУТЕШЕСТВЕННИК вывозит не все товары, указанные в документе TAX FREE, он обязан проинформировать таможенника о недостающих товарах перед началом таможенного оформления. Таможенник после сверки данных, содержащихся в документе TAX FREE с данными документа, удостоверяющего личность ПУТЕШЕСТВЕННИКА, до подтверждения факта экспорта, может провести таможенный контроль вывозимого товара. В случае расхождений между заявленными товарами и фактически вывозимыми (например, отсутствие товара) ПУТЕШЕСТВЕННИК будет подлежать уголовной ответственности.

Когда ПУТЕШЕСТВЕННИК покинул территорию Европейского Союза через пограничный переход находящийся на территории какого-либо государства-члена ЕС, отличных от Польской Республики (например, в Литве) возврат налогов предоставляется, если документ TAX FREE был одобрен таможней, через которую товары фактически были вывезенны с территории Европейского Союза (в данном случае - литовский таможенный орган) - ст. 128, пункт 5 Закона. Важно отметить, что нет никаких конкретных, универсальных способов подтверждения документов TAX FREE, представленных в таможенный орган, который бы применялся во всех государствах-членах ЕС. Способы подтверждения вывоза товаров с использованием документов TAX FREE, типы штампов и печатей нормированы внутренним правом государств-членов ЕС (в соответствии с Директивой 2006/112/ЕС образцы печатей, используемых для подтверждения документов TAX FREE представляются в Комиссию государствами-членами ЕС). Например, для подтверждения экспорта товаров из Европейского Союза с использованием документов TAX FREE при пересечения границы расположенной на территории Республики Польша используется штамп НДС-ВОЗВРАТ и печать Польша - пошлина. Образец штампа определен Приложением 2 к Распоряжение министра финансов от 28 марта 2011 года (Dz.U. 2018 poz. 521). Печать Польша - пошлина определена в § 2 (Dz. U. 2019. 2426).

Шаг 4. Возврат НДС

НДС ПУТЕШЕСТВЕННИКУ может быть возмещен ПРОДАВЦОМ в точках продажи, в которых товары были приобретены либо субъектом, который занимается услугой возмещения НДС (посредник). Возврат НДС осуществляется в польских злотых (PLN) и может быть произведен в виде оплаты наличными, кредитным переводом, чеком или кредитной картой - ст. 127 пункт 5 Закона. ПРОДАВЕЦ и посредник имеют право взимать налог от ПУТЕШЕСТВЕННИКА от возвращаемой суммы - ст. 128, пункт 6 Закона.

Следует подчеркнуть, что продавец, в отличие от агента, имеет право на возмещение НДС исключительно в отношении товаров, которые были ним проданы ПУТЕШЕСТВЕННИКУ. Для получения уплаченного НДС ПУТЕШЕСТВЕННИК должен предоставить ПРОДАВЦУ документы, подтверждающие вывоз товаров за пределы Европейского Союза не позднее, чем по истечении 10 месяцев с момента окончания месяца, в котором произведена поставка - ст. 129 пункт 2 Закона.

 

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Czw.: 9:00 - 18:00
Pt.:             9:00 - 17:00

(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
WhatsApp i tel.  +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział Allegro:
tel: +48 577 338 433
e-mail: damian.kozlowski@agdsmart.pl sklepallegro@agdsmart.pl sklepteka@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00