Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn-czw. 9:00 - 18:00, pt. 9:00 - 17:00 |   (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

Regulamin Kodów Rabatowych

REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH

 

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym agdsmart.pl

 

I. Słownik pojęć używanych w Regulaminie:

 

Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym agdsmart.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej lub kwotowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);

Sprzedawca -  AGD SMART WYSOKIŃSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Macierzyszu (adres siedziby i adres do doręczeń: Ul. Sławęcińska 8, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390508; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5272658897; REGON: 143010335

Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zapisanie się do newsletter’a, zakup w promocji

Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego agdsmart.pl,

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie agdsmart.pl  i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu Towarów;

Sklep - sklep internetowy agdsmart.pl , sprzedający za pośrednictwem Internetu Towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym agdsmart.pl ;

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w Sklepie.

 

II. Warunki ogólne.

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem drogą email, telefoniczną
 2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie Towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym agdsmart.pl
 3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
 4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi lub w momencie udostępnienia go na banerach strony internetowej agdsmart.pl 
 5. Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku przy jednych zakupach.
 6. Ważność Kodu rabatowego jest określana w chwili jego przekazania Klientowi.

 

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.

 

 1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie opublikowanego baneru, email’a (listu elektronicznego), telefonicznie lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.
 2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego. W takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
 3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „wpisz kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
 4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie Towarów nieobjętych innymi promocjami.
 5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie.
 6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
 7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

 

IV. Reklamacje i zwrot towarów.

 

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

 

 1. Postanowienia końcowe.
 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej 
 3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.
Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Czw.: 9:00 - 18:00
Pt.:             9:00 - 17:00

(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
WhatsApp i tel.  +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział Allegro:
tel: +48 577 338 433
e-mail: damian.kozlowski@agdsmart.pl sklepallegro@agdsmart.pl sklepteka@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00