Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn-czw. 9:00 - 18:00, pt. 9:00 - 17:00 |   (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Regulamin zwrotu podatku VAT dla kupujących z poza Unii Europejskiej

 

1) Aby skorzystać z możliwości zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów, należy posiadać miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej, następnie dokonać zakupów w sklepie internetowym AGDsmart.pl.

2) Wartość zakupów dokonanych w sklepie internetowym AGDsmartpl, jednorazowo musi wynosić minimum 300,00 zł brutto

3) Aby skorzystać z zakupu z procedurą TAX FREE, kupujący powinien:

a) Przy składaniu zamówienia na witrynie AGDsmart.pl należy wypełnić:

I) w polu „Uwagi do zamówienia” wpisać „Zakup TAX FREE” oraz dodatkowo podać kraj, serię, numer paszportu i miejscowość w którym będzie przekraczana granica z Unią Europejską.

II) w polu „Dane do faktury” wpisać dane zgodne z danymi zawartymi w paszporcie (imię, nazwisko, adres zamieszkania: ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) w celu poprawnego wystawienia paragonu fiskalnego.

b) Po odebraniu zrealizowanego zamówienia upewnić się czy towar został dostarczony w nienaruszonym stanie wraz z następującymi dokumentami:

I) paragon z kasy fiskalnej

II) wypełniony dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”

c) Zakupione towary należy wywieźć w nienaruszonym stanie za granicę Unii Europejskiej, nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupu.

d) Podczas przekraczania granicy Unii Europejskiej należy pokazać celnikowi towar w nienaruszonym stanie oraz paragon z kasy rejestrującej z dokumentem „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” – UWAGA!!! należy zwrócić uwagę aby celnik

podstemplował stemplem z numeratorem wywozu towarów dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” oraz wpisał miejsce i datę wywozu.

e) Dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” należy uzupełnić o dane dotyczące numeru rachunku bankowego w formie IBAN wraz z kodem SWIFT na który ma nastąpić zwrot podatku VAT za zakupiony towar i w oryginale dostarczyć na

adres: AGD SMART Wysokińscy Sp.J. ul. Sławęcińska 8, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki, nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca.

w którym dokonano dostawy zamówionego towaru.

f) AGDsmart.pl warunkuje zwrot podatku VAT od zakupionych towarów zgodnie z regulaminem

g) Z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów, zostanie pobrana prowizja w wysokości 3% od wartości zwracanej kwoty VAT od zakupionych towarów nie mniej jednak jak 19 zł.

h) Każdorazowo transakcje są rejestrowane w serwisie internetowym systemu „ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH” na stronie internetowej https://granica.gov.pl/TaxFree/

Podstawa Prawna:

Art. 126-130 Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( j.t. Dz.U. z 2011 roku Nr 177,poz.1054 z późn. zmianami).

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Czw.: 9:00 - 18:00
Pt.:             9:00 - 17:00

(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
WhatsApp i tel.  +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział Allegro:
tel: +48 577 338 433
e-mail: damian.kozlowski@agdsmart.pl sklepallegro@agdsmart.pl sklepteka@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00