Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn - pt 9:00 - 18:00: (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977

Polityka prywatności

Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku zmianie ulegają zasady ochrony danych osobowych. Obecnie reguluje je rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z tym, chcemy niniejszym przedstawiamy zasady dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Co oznacza przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, w tym zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest: AGD SMART Wysokińscy Sp.J. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850), przy ul. Sławęcińskiej 8, Macierzysz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000390508, NIP 527-265-88-97, REGON 143010335 (dalej: AGDSMART).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

AGDSMART przetwarza następujące dane osobowe zarejestrowanych użytkowników serwisu: imię i nazwisko, login, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku utrzymywania korespondencji z użytkownikiem możliwe jest również uzyskanie dodatkowych informacji, jeśli użytkownik zamieści je w wiadomości.

W przypadku osób, które złożyły zamówienie w serwisie, AGDSMART przetwarza również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych lub numery rachunków bankowych, informacje o udzielonych kredytach (na potrzeby zapewnienia płatności) i zawartych umowach ubezpieczenia.

Ponadto AGD SMART przetwarza dane następujące, zanonimizowane informacje:

 • Część adresu IP
 • Typ i wersję przeglądarki internetowej
 • System operacyjny
 • Sieć/operator sieci
 • Typ urządzenia (komputer, tablet, telefon komórkowy)
 • Czas wizyty, w tym czas wizyty na konkretnych podstronach
 • Kliknięte odnośniki
 • Język osoby użytkującej
 • Lokalizacja osoby użytkującej

Dane te nie pozwalają na przypisanie ich do konkretnej osoby. Nie są także zestawiane z innymi danymi. Używane wyłącznie do ulepszenia wyglądu i funkcjonalności serwisu. AGDSMART.PL korzysta z plików cookies w celu poprawienia wyglądu i działania serwisu. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyglądu do jego indywidualnych potrzeb. Cookies ułatwiają korzystanie z internetu, pozwalają na szybsze i wygodniejsze wykorzystywanie go. Jeśli nie życzycie sobie Państwo przechowywania plików cookies na Państwa komputerach, prosimy o ich wyłączenie za pomocą ustawień przeglądarki. AGDSMART.PL korzysta także z usługi Google Analytics dostarczanej przez Google, Inc., używającej plików "cookies", to znaczy plików tekstowych znajdujących się na Państwa komputerze w celu ustalenia sposobu korzystania z naszych stron. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie (zawierające adres IP) zostaną przesłane na serwery Google znajdujące się w USA (w wersji skróconej, a więc zanonimizowanej). Możecie Państwo zablokować korzystanie przez Google z plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki. W takim przypadku, możecie Państwo jednak nie być w stanie skorzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu. Możecie Państwo także całkowicie zablokować zbieranie i przetwarzanie przez Google danych poprzez zainstalowanie odpowiedniego rozszerzenia przeglądarki dostępnego pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

AGD SMART przetwarza dane osobowe w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:

 • założenia i zarządzania kontem;
 • zawierania transakcji;
 • realizacji płatności;
 • dokonywania wysyłki lub dostawy zamówionych towarów;
 • obsługi reklamacji oraz zwrotów;
 • obsługi zapytań;
 • zapewnienia bezpieczeństwa transakcji;
 • zapewnienie najlepszej obsługi klienta.

AGD SMART przetwarza też dane osobowe w celu:

 • monitorowania aktywności w serwisie;
 • dopasowania treści do preferencji użytkowników, na podstawie uprzednio przeglądanych stron i towarów;
 • prowadzenia działań marketingowych;
 • windykacji należności;
 • prowadzenia postępowań sądowych;
 • zapewnienie przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 • dokonywania analiz statystycznych;
 • archiwizacji;
 • prowadzenia działań marketingowych (konkursów, akcji promocyjnych, programów lojalnościowych).

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Dane osobowe gromadzone przez AGDSMART mogą być częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Nie będzie to jednak wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie dokonywane jest wyłącznie w celu analizowania i prognozowania preferencji oraz zainteresowań użytkowników Serwisów lub dopasowania oferty do takich preferencji.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez AGD SMART?

Dane osobowe uzyskane zostały podczas rejestracji konta, w trakcie aktywności użytkownika w serwisie agdsmart.pl oraz w ramach kampanii marketingowych prowadzonych przez Administratora.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu podstawą prawną przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania, są:

- prawnie uzasadniony interes administratora danych, w przypadku danych osobowych osób odwiedzających serwis, w celu dopasowania wyświetlane treści;

- niezbędność przetwarzania dla celu wykonania umowy, w przypadku danych osobowych osób zarejestrowanych w serwisie w zakresie korzystania z niego.

W przypadku przetwarzania danych osobowych osób będących naszymi klientami podstawą prawną przetwarzania, są:

- zgoda (dla celów marketingowych);

- usprawiedliwiony interes administratora danych (dla celów analitycznych oraz na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń);

- niezbędność przetwarzania dla celu wykonania umowy;

- inne obowiązki wynikających z przepisów prawa (np. podatkowego lub rachunkowości).

Jak długo przetwarzane są dane osobowe?

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych przetwarzanie trwa do momentu ustania takiego interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

Czy dane osobowe udostępniane są osobom trzecim? Czy przekazywane są do państw trzecich?

AGD SMART przekazuje dane osobowe:

 • podmiotom świadczącym usługi hostingowe i usługi mailingowe,
 • podmiotom udzielającym kredytów i świadczącym usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotom świadczącym usługi płatnicze,
 • podmiotom świadczącym usługi transportowe lub pocztowe,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe lub innego rodzaju usługi doradcze.

Państwa dane osobowe przekazywane będą do państw trzecich (spoza obszaru UE). Przekazanie danych następować będzie wyłącznie do podmiotów, które zostaną uznane przez właściwe organy za zapewniające poziom ochrony danych osobowych analogiczny do obowiązującego w UE.

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą. Sposób realizacji praw.

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza AGD SMART ma prawo:

 • dostępu do przetwarzanych danych;
 • zmiany, w tym zaktualizowana, poprawiania, sprostowania swoich danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

Szczegółowy zakres uprawnień uzależniony jest od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, ich zakresu oraz - w niektórych przypadkach - sytuacji osobistej osoby, która prawa te wykonuje.

W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem

sprzedaz@agdsmart.pl lub listownie na adres:

AGD SMART Wysokińscy Sp.J. , ul. Sławęcińska 8, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Zastrzegamy, że realizacja powyższych uprawnień może nastąpić po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o ich wykonanie.

Osoby których dane są przetwarzane, mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Pt.: 9:00 - 18:00
(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
tel: +48 533 489 433
e-mail: saiko.vitali@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Pon. - Pt.: 09:00 – 18:00

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.