Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn-czw. 9:00 - 18:00, pt. 9:00 - 17:00 |   (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

Faber promocja zestaw K-LINK płyta + okap

 

 

Regulamin Promocji


„FABER K-LINK. W zestawie kupujesz, podwójnie zyskujesz!”

1.06.2022 do 31.08.2022

 

 

1. KUP ZESTAW PRODUKTÓW FABER z TECHNOLOGIĄ K-LINK

2. OTRZYMAJ RABAT 10% PODCZAS ZAKUPÓW - wymagany kontakt z BOK 

3. ZAREJESTRUJ ZAKUP w ciągu 90 dni - TUTAJ

4. ODBIERZ CERTYFIKAT 5CIO LETNIEJ GWARANCJI 

 

 

Wybierz swoją płytę Faber z Technologią K-LINK

FCH 64 BK KL lub FCH 64 GR KL

 


58 x 52 cm

FCH 84 BK KL lub FCH 84 GR KL

78 x 52 cm

FCH 95 BK KL

90 x 52 cm

FCH SLIM 94 BK KL 

90 x 41 cm 

 

 

Technologia K-LINK

 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem promocji „FABER K-LINK. W zestawie kupujesz, podwójnie zyskujesz” zwanej dalej Akcją, jest Dom Bianco Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, Al. Krakowska 5, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS:0000150655, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Akcja prowadzona jest sklepie internetowym www.agdsmart.pl oraz www.agddesign.pl 

1.3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Akcja trwa w terminie od 01.06.2022 roku do 31.08.2022 roku, lub do wyczerpania zapasów. 


2.Warunki uczestnictwa w Akcji.
2.1.Akcja jest przeznaczona dla Konsumentów dokonujących zakupu produktów objętych promocją u Partnerów Faber.
2.2.Akcją objęte są urządzenia marki Faber z technologią K-LINK, wykazane w Załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.
2.3.Udział w Akcji Konsumenta oraz Partnera jest całkowicie dobrowolny.
2.4.W Akcji może wziąć udział każdy Konsument dokonując zakupu zestawu produktów z Kolekcji Faber, wyposażonych w technologię K-LINK.
2.5. W skład zestawu w rozumieniu niniejszego regulaminu wchodzą:

  • płyta indukcyjna z Kolekcji Faber z technologią K- LINK
  • okap kuchenny z Kolekcji Faber z technologią K- LINK

2.6. Konsument, który dokona zakupu zestawu: okap i płyta indukcyjna Faber ma prawo do uzyskania: 

2.6.1. rabatu w wysokości 10 % na płytę indukcyjną w zakupionym zestawie,
2.6.2. 5-ciu lat gwarancji na każde urządzenie zakupione w zestawie. 

 

3.Zasady Akcji
3.1. Każdy konsument, który kupi w terminie od 1.06.2022 do 31.08.2022 roku zestaw : płyta indukcyjna i okap kuchenny Faber z technologią K-LINK na potrzeby gospodarstwa domowego, ma możliwość uzyskania: 


3.1.1.  rabatu w wysokości 10% na płytę indukcyjną wykazaną w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu,

3.1.2.  5-ciu lat gwarancji na każde urządzenie zakupione w zestawie.

3.2. W celu uzyskania 5-letniej gwarancji na zakupione urządzenia, produkty objęte promocją należy zarejestrować w ciągu 90 dni od daty zakupu za pośrednictwem formularza Google: https://forms.gle/L19pWg9nz2TasTib7 
3.3. Czas oczekiwania oraz termin realizacji dostawy towarów wybranych przez Konsumenta jak i gotowość Organizatora do wystawienia faktury VAT na wybrane towary jest zgodny z aktualną dostępnością towarów w magazynach Organizatora i Producentów.
3.4. W przypadku zmiany oferty przez Producenta, rozwiązania umowy dystrybucyjnej, lub innych okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania złożonego zamówienia. W takim przypadku, aby zmniejszyć trudności związanie ze zmianą, Organizator zaproponuje inne produkty o podobnych funkcjach i cenie.


4. Reklamacje i roszczenia.
4.1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, do 30 dni po zakończeniu promocji (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).
4.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane punktu sprzedażowego, dane Konsumenta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4.3.  Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.


4.4.  Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Konsument o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Organizatora w żaden sposób nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Konsumenta swoich praw na drodze sądowej.


4.5. W razie pytań, lub wątpliwości Organizator zaprasza do kontaktu telefonicznego (22) 720 11 98 (opłata wg stawek operatora), lub mailowy: dombianco@dombianco.com.pl 


5. Dane osobowe
5.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych podczas niniejszej Akcji jest Dom Bianco Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn, KRS 0000150655, NIP 526-030-68-04, REGON 006932147.
5.2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe z zakresu: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny przetwarzane będą dla potrzeb i w zakresie niezbędnym do złożenia zgłoszenia i przystąpienia do akcji promocyjnej ”FABER K-LINK. W zestawie kupujesz, podwójnie zyskujesz”.
5.3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione: serwisy terenowe realizujące naprawy, przedstawiciele Producenta lub Sprzedający, którzy byli stroną zawarcia transakcji kupna-sprzedaży reklamowanego produktu.

5.4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 3 lata po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych).
5.6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5.8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przyjęcie zgłoszenia i jego realizacja w ramach akcji ”FABER K-LINK. W zestawie kupujesz, podwójnie zyskujesz” będą niemożliwe.
5.9. Pełna informacja dotycząca danych osobowych jest podana pod adresem: https://dombianco.pl/pl/i/Informacje-dotyczace-danych-osobowych-RODO/41


6. Postanowienia końcowe. 

6.1.  Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.dombianco.pl

6.2.  Udział w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym regulaminie. 

 

Wykaz urządzeń biorących udział w promocji - Załącznik 1

 

Płyty indukcyjne Faber z technologią K-LINK

Okapy kuchenne Faber z technologią K-LINK

BELLE BURGUNDY / WARM DG MATT KL

FCH 64 GR KL

BELLE GOLD/WARM DG MATT KL

FCH 84 BK KL

BELLE PLUS BURGUNDY/WARM DG MATT KL

FCH 84 GR KL

BELLE PLUS GOLD/WARM DG MATT KL

FCH 95 BK KL

BI-AIR KL 52

FCH SLIM 94 BK KL 

BI-AIR KL 70

 

C-AIR KL

 

GLOW BK GLOSS KL

   

GLOW WH GLOSS KL

 

GLOW PLUS BK GLOSS KL

 

GLOW PLUS WH GLOSS KL

 

HEAVEN AIR KL

 

HEAVEN 2.0 X KL

 

HEAVEN 2.0 X FLAT KL 90/2

 

HEAVEN 2.0 GLASS WH KL

 

HEAVEN GLASS 2.0 WH FLAT KL 90/2

 

HIGH-LIGHT X KL 91/2

 

HIGH LIGHT WH MATT KL 91/2

 

HIGH-LIGHT BK MATT KL 91/2

 

INKA LUX PREMIUM X KL 52

 

INKA LUX PREMIUM X KL 70

 

INKA LUX PREMIUM BK MATT KL 52

 

INKA LUX PREMIUM BK MATT KL 70

 

IN-NOVA AIR X KL 90

 

IN-NOVA AIR X KL 120

 

IN-LIGHT X KL 52

 

IN-LIGHT X KL 70

 

IN-LIGHT WH MATT KL 52

 

IN-LIGHT WH MATT KL 70

 

IN-LIGHT WH MATT KL 52

 

IN-LIGHT WH MATT KL 70

 

IN-NOVA PREMIUM X KL 60

 

IN-NOVA PREMIUM X KL 90

 

IN-NOVA PREMIUM X KL 120

 

INSIDE UP IX KL

 

INSIDE UP WH KL

 

K-AIR TOUCH KL

 

NEST PLUS KL

 

ODETTE BK MATT KL

 

ODETTE GREY MATT KL

 

ODETTE PLUS BK MATT KL

 

ODETTE PLUS GREY MATT KL

 

PAREO PLUS KL

 

PAREO PLUS TIBETAN SILVER KL

 

T-AIR KL

 

V-AIR FLAT KL

 

V-AIR KL

 

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Czw.: 9:00 - 18:00
Pt.:             9:00 - 17:00

(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
WhatsApp i tel.  +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział Allegro:
tel: +48 577 338 433
e-mail: damian.kozlowski@agdsmart.pl sklepallegro@agdsmart.pl sklepteka@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00