Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn-czw. 9:00 - 18:00, pt. 9:00 - 17:00 |   (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

Smeg- Rosnące rabaty - PROMOCJA

 

Zasady Promocji:

 

Klient ma możliwość skorzystania z rabatu 15%, 18% lub 20% w przypadku zakupu zestawu urządzeń marki Smeg.

 

Im większą liczbę urządzeń do zestawu dobierze, tym rabat jest wyższy !!!

 

 

 

ZESTAW I

 

   

 

 

 

 

 

ZESTAW II

 

 

   +

 

 

 

 

 

 

ZESTAW III

 

 

   + +  lub  

 

 

 

 

* Kolory urządzeń do wyboru z modeli objętych promocją 

 

 

REGULAMIN

sprzedaży premiowej marki SMEG „Rosnące Rabaty” 

 

Definicje:

Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów marki Smeg wskazanych w pkt. 3.3 regulaminu promocji.

Uczestnik Akcji Promocyjnej: autoryzowany dystrybutor w ramach systemu selektywnej dystrybucji Smeg, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Akcji, czyli sprzedaży premiowej, jest Smeg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 32, zwany dalej Organizatorem.

1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3 Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 8.08.2022 r. do 31.10.2022 r. lub do wyczerpania się jej zapasów.

II. Warunki uczestnictwa w Promocji

2.1 Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla dystrybutorów, którzy w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają następujące warunki:
a) posiadają status autoryzowanego dystrybutora w ramach systemu selektywnej dystrybucji Smeg;

b) zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowali jego postanowienia;

c) w okresie trwania Promocji dokonali zakupu zestawu urządzeń drobnego sprzętu kuchennego marki Smeg objętych promocją (modele wymienione w pkt. 3.3 niniejszego regulaminu).

III. Zasady Promocji
3.1
W akcji promocyjnej może wziąć udział każdy, kto zakupi w terminie od 8.08.2022 do 31.10.2022 przynajmniej jeden zestaw urządzeń drobnego sprzętu kuchennego wskazany w pkt. 3.3.

3.2 Uczestnik Akcji Promocyjnej nie może przenieść prawa do uczestnictwa w sprzedaży premiowej i uzyskania rabatu na osoby trzecie. Rabat oraz urządzenie promocyjne nie podlegają wymianie na pieniądze ani świadczenia innego rodzaju.

3.3 Modele objęte Akcją Promocyjną:

 

CZAJNIKI KLF04CREU, KLF04BLEU, KLF04RDEU, KLF04PBEU, KLF04PGEU, KLF04PKEU, KLF04SSEU, KLF04WHEU, KLF03CREU, KLF03BLEU, KLF03RDEU, KLF03PBEU, KLF03PGEU, KLF03PKEU, KLF03SSEU, KLF03WHEU, KLF03GOEU, KLF03RGEU, KLF03CHMEU, KLF03BLMEU, KLF03WHMEU, KLF03GREU
TOSTERY TSF01CREU, TSF01BLEU, TSF01RDEU, TSF01PBEU, TSF01PGEU, TSF01PKEU, TSF01SSEU, TSF01WHEU, TSF01UJEU, TSF01GOEU, TSF01RGEU, TSF01CHMEU, TSF01BLMEU, TSF01WHMEU, TSF01GREU
WYCISKARKI CJF01CREU, CJF01BLEU, CJF01RDEU, CJF01PBEU, CJF01PGEU, CJF01PKEU, CJF01WHEU
EKSPRESY

DCF02CREU, DCF02BLEU, DCF02RDEU, DCF02PBEU, DCF02PGEU, DCF02PKEU, DCF02SSEU, DCF02WHEU, DCF02GREU,

ECF01CREU, ECF01BLEU, ECF01RDEU, ECF01PBEU, ECF01PGEU, ECF01PKEU, ECF01WHEU

 

3.4 O realizacji sprzedaży modeli objętych promocją decyduje data wpłynięcia zamówienia, a musi to być termin od 8.08.2022 do 31.10.2022.

3.5 Każdy może zakupić dowolną ilość zestawów drobnego sprzętu kuchennego.

3.6 Promocją nie są objęte urządzenia z kolekcji „Sicily is my love”.

IV. Nagrody

4.1 Nagrodą przy zakupie zestawu urządzeń drobnego sprzętu kuchennego Smeg jest możliwość dokonania zakupu premiowego według poniższych, możliwych kombinacji:

Zestaw I: składający się z dwóch urządzeń KLF03..EU lub KLF04..EU + TSF01..EU wskazanych w pkt. 3.3, cena brutto każdego z urządzeń jest objęta opustem w wysokości 15%.

Zestaw II: składający się z trzech urządzeń KLF03..EU lub KLF04..EU + TSF01..EU + CJF01..EU wskazanych w pkt. 3.3, cena brutto każdego z urządzeń jest objęta opustem w wysokości 18%.

Zestaw III: składający się z czterech urządzeń KLF03..EU lub KLF04..EU + TSF01..EU + CJF01..EU + DCF02..EU lub ECF01CREU wskazanych w pkt. 3.3, cena brutto każdego z urządzeń jest objęta opustem w wysokości 20%. 4.2 Szczegóły zakupu premiowego określa pkt. 3.1

V. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej

5.1 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji mogą być zgłoszone pisemnie, listem poleconym,na adres Organizatora do dnia 14.11.2022 roku (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).

5.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika,jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

5.4 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacjiw terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.5 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczą roszczeń z tytułu wad sprzętu oraz braku dostawy lub dostawy innego sprzętu niż należny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu. Zgłaszanie roszczeń w powyższym zakresie regulują stosowne przepisy prawa.

VI. Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot urządzenia

6.1 W przypadku odstąpienia od umowy przez autoryzowanego dystrybutora, zwrotowi podlegają wszystkie zakupione urządzenia.

6.2 Organizator akceptuje zwrot urządzeń wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, a zwrócone urządzenia nie mogą posiadać znamion użytkowania.

6.3 Uczestnik Akcji Promocyjnej może dokonać zwrotu zakupionego urządzenia/urządzeń w ciągu 14 dni.

6.4 W przypadku wystąpienia wady produktu, należy postępować zgodnie z regulaminem zamieszczonym w Karcie Gwarancyjnej Producenta.

VII. Odpowiedzialność Organizatora

7.1 Przy odbiorze nagrody od przewoźnika należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera widocznych uszkodzeń i ubytków. W przypadku ich wystąpienia należy zażądać od przewoźnika sporządzenia stanu przesyłki i ustalenia okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń sprzętu bez protokołu sporządzonego przez przewoźnika nie będą uwzględniane.

7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane opóźnieniem lub niedoręczeniem nagród promocyjnych.

VIII Postanowienia końcowe

8.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Akcji Promocyjnej wyłącznie w formie mailowej.

8.2 Udział Uczestnika w akcji oznacza akceptację zasad akcji zawartych w niniejszym regulaminie.

8.3 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcja będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

 

 

Zapraszamy do zakupów

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Czw.: 9:00 - 18:00
Pt.:             9:00 - 17:00

(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
WhatsApp i tel.  +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział Allegro:
tel: +48 577 338 433
e-mail: damian.kozlowski@agdsmart.pl sklepallegro@agdsmart.pl sklepteka@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00