Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn - pt 9:00 - 18:00: (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977

Regulamin sklepu AGDsmart.pl

Regulamin dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym AGDSMART.PL


Zawarcie transakcji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed dokonaniem zakupu.


1. Strony transakcji

a) nabywcą w sklepie internetowym może być osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,

c) właścicielem sklepu działającego pod adresem www.agdsmart.pl jest firma AGD SMART Wysokińscy Sp.J. z siedzibą główną ul. Sławięcińska 8, Macierzysz 05-850 Ożarów Mazowiecki ,numer NIP5272658897, numer KRS 0000390508, rejestracja przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII oddział gospodarczy krajowego rejestru sądowego.

2. Oferta sklepu

a) wszystkie ceny znajdujące się na stronie www.agdsmart.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w złotych polskich,

b) wszystkie proponowane przez nas produkty są fabrycznie nowe i posiadają oryginalną gwarancję Producenta,

c) Wiążącą informację o terminie realizacji zamówienia otrzymasz od naszego konsultanta drogą e-mailową bądź telefoniczną.

3. Zamawianie produktów

a) zamówienie powinno zostać złożone poprzez stronę internetową lub telefonicznie (wymagane jest potwierdzenie mailowe zamówienia),

b) w ciągu 24 godzin od daty wpłynięcia zamówienia Konsultant AGDSMART.PL skontaktuje się z Państwem drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu uzgodnienia szczegółów transakcji - jeśli zamówienie nie zostało potwierdzone drogą mailową przez Klienta,

c) w przypadku, gdy nie można skontaktować się z klientem (np. błędnie podany numer telefonu, bądź adres e-mail), zamówienie zostanie anulowane po 5 dniach roboczych od momentu złożenia zamówienia,

d) złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne ze zgodą na przekazanie adresu e - mail Nabywcy do Allegro Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep AGDSMART.PL oraz Allegro Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, danych osobowych Nabywcy w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie AGDSMART.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

e) w przypadku towarów mało popularnych zamówienie może być zrealizowane dopiero po wpłacie zaliczki w wysokości 10% wartości towaru, informację taką otrzymasz od naszego konsultanta drogą e-mailową bądź telefoniczną.

f) moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez kupującego.

4. Sklep zastrzega sobie prawo:

a) odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji w przypadku niedostępności zamówionego towaru u Dostawców. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek oczywistej pomyłki pisarskiej lub usterki technicznej wystąpiła by oczywista niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.

b) odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych,

c) do anulowania zamówienia jeżeli nie uregulowano przelewu w odpowiedniej kwocie w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia.

5. Koszty dostaw kurierskich i odbiory osobiste

a) Zależny od wagi produktu (cennik brutto):

Waga przesyłki

Cena brutto

do 1 kg

17 zł

do 3 kg

19 zł

do 5 kg

22 zł

do 10 kg

29 zł

do 15 kg

49 zł

do 20 kg

69 zł

do 30 kg

79 zł

do 100 kg

139 zł

do 150 kg

219 zł

Koszty dostawy mogą ulec zmianie ze względu na duże gabaryty opakowania. Koszty naliczane są przez system automatycznie po dodaniu produktów do koszyka. Koszt dostawy w koszyku dotyczy zakupu 1 sztuki z danego modelu produktu, w przypadku zakupu większej ilości produktów koszt dostawy może ulec zmianie. Koszt dostawy w takim przypadku zostanie potwierdzony przez naszego konsultanta.

W standardzie firmy kurierskiej jest doręczenie paczki w 24 godziny, palety w 48 godzin. Kurierzy dostarczają przesyłki w godzinach od 9:00 - 17:00, w celu ustalenia konkretnej godziny dostawy podajemy numery listów przewozowych.

b) Usługi dodatkowe:

  • pobranie kwoty COD : 10zł brutto za każde rozpoczęte 1000zł
  • pobranie przez kuriera maksymalnie do kwoty 5499 zł,
  • doręczenie w sobotę : koszty przesyłki x2 ( minimum 35zł )
  • ubezpieczenie przesyłki do 5000 zł jest bezpłatne, powyżej tej kwoty ubezpieczenie jest płatne w zależności od zadeklarowanej kwoty – w celu ustalenia konkretnej kwoty prosimy kontaktować się z działem handlowym sklepu.
  • koszt palety euro 10zł

c) Odbiory osobiste:

  • Punkt odbiorów towarów: ul. Sławęcińska 8, Macierzysz 05-850 Ożarów Mazowiecki
  • Pracownicy sklepu nie ładują towaru towarów do samochodu, w związku z powyższym nie odpowiadają za ewentualne szkody powstałe podczas pakowania. Dlatego prosimy o przygotowanie się do odbioru przesyłek.


6. Formy płatności

a ) przelew na konto wskazane na potwierdzeniu realizacji zamówienia, nr konta wysyłany jest na adres mailowy po potwierdzeniu zamówienia.
Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu - numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie co znacznie ułatwi Państwu komunikację z nami jak również przyspieszy realizację zamówienia. Towar może być wydany lub wysłany po zaksięgowaniu przelewu na koncie.

b ) za pobraniem (dodatkowa opłata 9,99 zł brutto)

c ) gotówka przy odbiorze własnym (bez kosztów dodatkowych)

d ) przelew za pośrednictwem serwisu przelewy24 (doliczana jest prowizja 2% od kwoty transakcji)

7. Montaż urządzeń AGD i RTV

Oferujemy możliwość montażu mebli i urządzeń przez partnerskie studia mebli kuchennych.
Szczególnie polecamy obsługę kompleksową, przy montażu za prezentowane będą również specjalne funkcje zakupionych urządzeń. O szczegóły prosimy pytać handlowca.


8. Recykling, zwrot zużytego sprzętu

Istnieje możliwość zwrotu "zużytego" sprzętu AGD, w przypadku zakupu np. nowej zmywarki mogą Państwo odesłać na swój koszt pod adres siedziby AGDSMART.PL swoją starą zmywarkę ( za 1 sztukę nowo nabytą przyjmiemy od Państwa 1 sztukę zużytą ) - sztuka za sztukę.

Innym rozwiązaniem jest dostarczenie do naszego punktu odbioru "starego" zużytego sprzętu w zamian za zakupioną nową sztukę.

Świadczymy również usługę odebrania zużytego sprzętu od Państwa ( dotyczy dostaw transportem AGDSMART.P na terenie Mazowsza ), koszt odebrania zużytego sprzętu i dostarczenia do naszego punktu utylizacji wynosi 40 zł brutto. Usługę należy dodać do koszyka wybierając sposób dostawy lub ustalić z naszym konsultantem. Sprzęt przeznaczony do odebrania powinien być wcześniej przygotowany tzn. odłączony od sieci i instalacji oraz opróżniony.


9. Gwarancja i reklamacje

a) każdy oferowany przez nas produkt posiada gwarancję autoryzowanego serwisu Producenta,

b) przy odbiorze towaru w obecności kuriera, klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy towar jest zgodny z zamówieniem.

c) stwierdzenie uszkodzenia mechanicznego sprzętu, a także spisanie w obecności kuriera "protokołu szkody" w dniu doręczenia jest podstawą rozpatrzenia reklamacji, takie protokoły prosimy załączyć do zgłoszenia reklamacyjnego Protokół szkody powinien być spisany z kurierem w momencie odbioru przesyłki i zawierać informacje o ewentualnych uszkodzeniach opakowania lub ingerencji zewnętrznej. Z tak spisanym protokołem towar wymieniamy na nowy. W przypadku gdy protokół szkody (uszkodzenia mechaniczne) spisany jest w terminie późniejszym niż data dostarczenia, reklamacje uszkodzeń mechanicznych nie będą rozpatrywane. Prosimy o szczególne sprawdzanie przesyłek kurierskich.

d) lista punktów serwisowych znajduje się na gwarancjach dostarczanych wraz z produktami lub z dowodem zakupu,

e) jakiekolwiek problemy techniczne rozpatrywane są przez autoryzowane punkty serwisowe producenta na terenie całego kraju.

10. Zwroty towarów

a) w okresie 10 dni od dostarczenia zakupionego towaru (decyduje data przyjęcia paczki na liście przewozowym), nabywca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i zwrotu zakupionego towaru pod warunkiem, że towar, w tym jego opakowanie, znajdować się będzie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; w takim przypadku podlegają zwrotowi wszelkie koszty transakcji poniesione przez konsumenta;

b) dopuszczamy możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru po upływie 10-dniowego terminu lub przez osoby, którym uprawnienie określone w pkt. 10 a) nie przysługuje; w takim przypadku prosimy o zwrócenie się do naszego Działu Handlowego drogą mailową lub telefoniczną; osoby upoważnione podejmą decyzję, czy zwrot może być przyjęty; pomimo zgody na zwrot nie będzie on mógł być przyjęty, jeżeli towar lub opakowanie będą niekompletne, uszkodzone lub w jakiejkolwiek formie dyskwalifikującej towar do ponownej odsprzedaży, nie dotyczy to uszkodzeń stanowiących wady towaru;

c) w przypadku decyzji pozytywnej w kwestii zwrotu w trybie opisanym w pkt. 10 b) zostanie pobrana opłata związana z kosztami logistyki i dokumentacji zwrotu w wysokości 10% wartości zwracanego towaru, nie mniej niż 100 zł brutto;

d) postanowienia pkt. 10 a)-c) nie wyłączają uprawnień do odstąpienia od umowy wynikających z przepisów o rękojmi za wady lub odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową;

e) niezależnie od trybu dokonania zwrotu towaru, należy do niego dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dane do przelewu, oryginał paragonu lub faktury VAT oraz kartę gwarancyjną;

f) niezależnie od trybu dokonania zwrotu towaru, koszt transportu zwrotnego pokrywa Klient zwracający towar; towar należy przesłać na adres siedziby firmy AGD SMART Wysokińscy Sp.J. 

g) niezależnie od trybu dokonania zwrotu towaru, informacja o zwrocie musi być przekazana sklepowi przed jego dokonaniem; w przeciwnym wypadku przesyłka może nie zostać przyjęta;

h) w przypadku odstąpienia od umowy, zwrot ceny i innych uiszczonych opłat następuje przelewem na wskazane konto bankowe w terminie do 7 dni od otrzymania przesyłki; w przypadku, gdy na zakupiony towar została wystawiona faktura VAT, termin 7 dni liczony jest od daty zwrotu do naszej firmy podpisanej przez klienta faktury korygującej.


11. Postanowienia końcowe

a) zawartość internetowego sklepu AGDSMART.PL nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego art. 543.

b) wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez Producentów i są wykorzystywane wyłącznie do celów handlowych,

c) opisy pochodzą ze stron Producentów oraz Dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie są więc podstawą do roszczeń wobec AGDSMART.PL

d) złożenie zamówienia przez klienta jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu

e) witryna sklepu internetowego AGDSMART.PL nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny. Pliki cookies wykorzystywane przez AGDSMART.PL mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowyawnia takich informacji jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki z której Państwo korzystacie.

f) powyższy regulamin został poddany weryfikacji oraz spełnił kodeks dobrych praktyk firmy Wellmark, której działania popierane są przez Unię Europejską, stowarzyszenia branżowe.

certyfikat rzetelna firma    Certyfikat Wellmark''

12. Dane firmy

Nazwa firmy: AGD SMART Wysokińscy Sp.J. 

ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki13. Znajdziesz nas na najbardziej popularnych porównywarkach cenowych oraz portalach internetowych:

''        ''       ''      '' ''  ''    ''   ''

certyfikat rzetelna firma    Certyfikat Wellmark''

12. Dane firmy

Nazwa firmy: AGD SMART Wysokińscy Sp.J. 

ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki13. Znajdziesz nas na najbardziej popularnych porównywarkach cenowych oraz portalach internetowych:

''        ''       ''      '' ''  ''    ''   ''

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Pt.: 9:00 - 18:00
(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
tel: +48 533 489 433
e-mail: saiko.vitali@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Pon. - Pt.: 09:00 – 18:00

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.