Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn - pt 9:00 - 18:00: (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

Liebherr- promocja odbierz do 1000zł Cashback

 

Promocja na urządzenia z BioFresh !

 

 

Od 1.06.2022 do 31.08 2022 przy zakupie promocyjnego sprzętu Liebherr z technologią Biofresh klient otrzymuje zwrot do 1000zł ! 

Sprawdź modele i szczegóły promocji  !!! 

 

Dowiedz sie więcej o

 

Technologii

 

 

 

ZASADY PROMOCJI W 3 KROKACH:

 

1. Kup model promocyjnego urządzenia z funkcją BioFresh w okresie od 01.06. do 31.08.2022.

wszystkie modele biorące udział w promocji  - sprawdź tutaj -

 

2. Po zakupie rejestruj urządzenie online z numerem seryjnym klikając na link:

FORMULARZ REJESTRACJI najpóźniej do 30.11.2022

 

3.  Czekaj na zwrot pieniędzy - CASHBACK ! 

Wypłata premii nastąpi w ciągu 3 tygodni po potwierdzeniu rejestracji

 

 

Regulamin Promocji:

Definicje:

Akcja Promocyjnasprzedaż premiowa produktów marki Liebherr wskazanych w pkt. 3.6 regulaminu promocji.

Uczestnik Akcji Promocyjnej, klient ostateczny: osoba fizyczna nabywająca chłodziarko zamrażarkę marki Liebherr do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, dokonujący zakupu sklepie internetowym www.agdsmart.pl, www.agddesign.pl

Punkt Sprzedaży: autoryzowany punkt sprzedaży detalicznej, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Akcji, czyli sprzedaży premiowej, jest AgdSmart Wysokińscy Sp.J  siedzibą w Macierzysz, przy ul. Sławęcińska 8, zwany dalej Organizatorem.
1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3 Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 01.06.2022 r. do 31.08.2022. 

II. Warunki uczestnictwa w Promocji

2.1 Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają następujące warunki:
a) ukończyły 18 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
,
d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e) w okresie trwania Promocji dokonały zakupu chłodziarko zamrażarki marki liebherr objętej promocją 
( wymieniony w pkt. 3.6 niniejszego regulaminu)

2.2 Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem w Akcji danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcji oraz marketingu własnych produktów AgdSmart

III. Zasady Promocji

3.1 W akcji promocyjnej może wziąć udział każdy klient ostateczny, który kupi w terminie od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 zakupi  promocyjny produkt marki Liebherr określony w regulaminie pkt 3.6
3.2 Akcja obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w sklepie agdsmart.pl lub agddesign.pl 
3.3 Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem celem weryfikacji. Organizatorowi przysługuje prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT potwierdzającej zakup produktów marki Liebherr oraz oryginału kart gwarancyjnych.

3.4 Uczestnik Akcji Promocyjnej nie może przenieść prawa do uczestnictwa w sprzedaży premiowej i uzyskania rabatu na osoby trzecie. Cashback nie podlega wymianie na świadczenia innego rodzaju.

3.5 Ze sprzedaży premiowej opisanej w pkt. 4.1 regulaminu, może skorzystać Uczestnik, który zakupi dowolną liczbę produktów promocyjnych marki Liebherr określonych w regulaminie pkt. 3.6 objętych promocją. Każdy zakup będzie premiowany specjalnym zwrotem pieniężnym określonym mianem Cashback którego równowartość jest podporządkowana pod dany model zakupionego produktu promocyjnego. 

3.6 O realizacji sprzedaży objętych promocją decyduje data wpłynięcia zamówienia do AgdSmart, Agddesign, a musi to być termin od 01.06.2022 r

tabelka przedstawia modele objęte promocją i kwotę zwrotu Cashback:

 

model Liebherr

 kwota zwrotu Cashback

SBSes 8496

XRCSD 5255

XRFST 5295

XRFBS 5295

SRBSTD 529i

SRBBSD 529i

SBNSDD 5264

SKBES 4380

CBNES 6256

CBNES 5775

CBNBE 5778

CBNSTD 579i

ECBN 6256

ECBN 6156

ECBN 5066

ICBNDI 5183

ICBDI 5182

ICBC 5182

ICBND 5173

IRBDI 5180

IRBPDI 5170

IRBDI 5171

IRBCI 5170

IRBD 5181

 1000 zł

 

xrfsf 5245

CBNES 5778

CBNSDB 5753

CBNEF 5735

CBNBSD 576i

ICBND 5163

ICBND 5153

ICBB 5152

IRBDI 5151

IRBDI 5150

IRBD 5151

IRBD 5150

IRCBF 5121

IRBE 4851

IRBD 4571

IRBD 4570

IRBD 4551

IRBD 4550

IRBD 4171

IRBB 4170

 750 zł

 

SRBSFE 5220

CBNSFC 522i

CBNSfd 5723

CBNSdc 5753

RBE 5220

RBSFE 5220

RBE 5221

RBSFE 5221

RBA 4250

RBSDD 5250

RBBSC 5250

ICBNEI 5123

ICBNE 5123

ICBDI 5122

ICBSD 5122

ICBD 5122

IRBSE 5121

IRBSE 5120

IRBe 5121

IRBE 5120

IRBD 4521

IRBD 4520

IRBD 4151

IRBD 4150

IRBSE 4121

IRBSE 4120

IRBD 4121

IRBD 4120

IRBD 4050

IRBD 4020

SIBA 3950

SUIB 1550

 500 zł

 

KGVNSFD 52Z23

KGVNSFD 52Z33

 250 zł

 

 

IV. Nagrody

4.1 Nagrodą przy zakupie promocyjnych produktów jest zwrot pieniężny (do 1000zł) równej kwocie określonej w regulaminie i kwotowo przyporządkowany do określonego modelu promocyjnego zakupu. 

4.2 Szczegóły zakupu premiowego określa pkt. 3.1

V. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej

5.1 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji mogą być zgłoszone pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora do dnia 31.12.2022 roku (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).
5.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnikajak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
5.4 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5.5 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczą roszczeń z tytułu wad sprzętu oraz braku dostawy lub dostawy innego sprzętu niż należny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu. Zgłaszanie roszczeń w powyższym zakresie regulują stosowne przepisy prawa.

VI. Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot urządzenia

6.1 W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta zwrotowi podlegają wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu.

6.2 Organizator akceptuje zwrot urządzeń za pośrednictwem punktu sprzedaży w oryginalnym opakowaniu, zwrócone urządzenia nie mogą posiadać znamion użytkowania.
6.3 Uczestnik Akcji Promocyjnej może dokonać zwrotu zakupionego urządzenia/urządzeń w ciągu 14 dni. 6.4 W przypadku wystąpienia wady produktu, należy postępować zgodnie z regulaminem zamieszczonym w Karcie Gwarancyjnej Producenta.

VII. Odpowiedzialność Organizatora

7.1 Przy odbiorze urządzeń od przewoźnika należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera widocznych uszkodzeń i ubytków. W przypadku ich wystąpienia należy zażądać od przewoźnika sporządzenia stanu przesyłki i ustalenia okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń sprzętu bez protokołu sporządzonego przez przewoźnika nie będą uwzględniane.
7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane opóźnieniem lub niedoręczeniem nagród promocyjnych.

VIII, Postanowienia końcowe

8.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Akcji Promocyjnej wyłącznie w formie mailowej.
8.2 Udział Uczestnika w akcji oznacza akceptację zasad akcji zawartych w niniejszym regulaminie.
8.3 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcja będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

 

Zapraszamy do zakupu lub w przypadku pytań kontakt z Obsługą Klienta

 Infolinia czynna od pn - pt 9:00 - 18:00: (22) 877-77-77877-77-78 , 801-011-977

 

 

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Pt.: 9:00 - 18:00
(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
tel: +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział Allegro:
tel: +48 577 338 433
e-mail: damian.kozlowski@agdsmart.pl sklepallegro@agdsmart.pl sklepteka@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.