Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn - pt 9:00 - 18:00: (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

Regulamin Promocji Smeg ekspres + spieniacz za 1,23zł

 

 

BANNER

 

KUP SWÓJ ZESTAW !

 

    Do koszyka 

 

    Do koszyka

 

    Do koszyka

 

    Do koszyka

REGULAMIN

sprzedaży premiowej marki SMEG „BCC01&MFF01” 

1.06.2022 do 31.08.2021

 

Definicje:

 

 

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki SMEG „BCC01&MFF01” 

Definicje:

Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów marki Smeg wskazanych w pkt. 3.3 regulaminu promocji.

Uczestnik Akcji Promocyjnej: autoryzowany punkt sprzedaży detalicznej AGD Smart (ul. Sławęcińska 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki) lub sklepie internetowym www.agdsmart.pl , www.agddesign.pl 

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Akcji, czyli sprzedaży premiowej, jest Smeg Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 32, zwany dalej Organizatorem.
1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3 Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 1.06.2022 r. do 31.08.2022 r. lub do wyczerpania się jej zapasów.

II. Warunki uczestnictwa w Promocji

2.1 Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla dystrybutorów, którzy w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają następujące warunki:

a) posiadają status autoryzowanego dystrybutora w ramach systemu selektywnej dystrybucji Smeg;
d) zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowali jego postanowienia;
e) w okresie trwania Promocji dokonali zakupu ekspresu automatycznego marki Smeg objętego promocją (modele wymienione w pkt. 3.3 niniejszego regulaminu).

2.2 Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem w Akcji danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcji oraz marketingu własnych produktów i usług Smeg Polska.

III. Zasady Promocji

3.1 W akcji promocyjnej może wziąć udział każdy klient, który kupi w terminie od 1.06.2022 do 31.08.2022 przynajmniej jeden ekspres automatyczny wskazany w pkt. 3.3.

3.2 Uczestnik Akcji Promocyjnej nie może przenieść prawa do uczestnictwa w sprzedaży premiowej i uzyskania rabatu na osoby trzecie. Rabat oraz urządzenie promocyjne nie podlegają wymianie na pieniądze ani świadczenia innego rodzaju.

3.3 Modele objęte Akcją Promocyjną: BCC01WHMEU, BCC01BLMEU.

3.4 O realizacji sprzedaży modeli objętych promocją decyduje data wpłynięcia zamówienia do Smeg Polska sp. z o.o., a musi to być termin od 1.06.2022 do 31.08.2022.

3.5 Każdy autoryzowany dystrybutor może zakupić dowolną ilość ekspresów automatycznych.

IV. Nagrody

4.1 Nagrodą przy zakupie ekspresu automatycznego objętego promocją jest możliwość dokonania zakupu premiowego jednej sztuki spieniacza do mleka MFF01WHEU lub MFF01BLEU w kwocie 1,23 brutto zł.

4.2 Zakup ekspresu automatycznego objętego promocją odbywa się z opustem standardowym.

4.3 Szczegóły zakupu premiowego określa pkt. 3.1

V. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej

5.1 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji mogą być zgłoszone pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora do dnia 19.09.2022 roku (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).

5.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

5.4 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.5 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczą roszczeń z tytułu wad sprzętu oraz braku dostawy lub dostawy innego sprzętu niż należny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu.
Zgłaszanie roszczeń w powyższym zakresie regulują stosowne przepisy prawa.

VI. Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot urządzenia

6.1 W przypadku odstąpienia od umowy przez autoryzowanego dystrybutora, zwrotowi podlegają wszystkie zakupione urządzenia.

6.2 Organizator akceptuje zwrot urządzeń wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, a zwrócone urządzenia nie mogą posiadać znamion użytkowania.

6.3 Uczestnik Akcji Promocyjnej może dokonać zwrotu zakupionego urządzenia/urządzeń w ciągu 14 dni.

6.4 W przypadku wystąpienia wady produktu, należy postępować zgodnie z regulaminem zamieszczonym w Karcie Gwarancyjnej Producenta.

VII. Odpowiedzialność Organizatora

7.1 Przy odbiorze nagrody od przewoźnika należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera widocznych uszkodzeń i ubytków. W przypadku ich wystąpienia należy zażądać od przewoźnika sporządzenia stanu przesyłki i ustalenia okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń sprzętu bez protokołu sporządzonego przez przewoźnika nie będą uwzględniane.

7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane opóźnieniem lub niedoręczeniem nagród promocyjnych.

VIII Postanowienia końcowe

8.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Akcji Promocyjnej wyłącznie w formie mailowej.

8.2 Udział Uczestnika w akcji oznacza akceptację zasad akcji zawartych w niniejszym regulaminie.

8.3 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcja będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.


Zapraszamy do zakupów - AgdSmart 

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Pt.: 9:00 - 18:00
(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
tel: +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział Allegro:
tel: +48 577 338 433
e-mail: damian.kozlowski@agdsmart.pl sklepallegro@agdsmart.pl sklepteka@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.